เวลาทำการ

  • วันปกติ : 09:00 - 19:00
  • วันเสาร์และวันหยุดราชการ : 09:00 - 20:00
  • (วันหยุด : อนุสรณ์สถานจะหยุดทำการทุกวันอังคาร)
  • แนะนำอนุสรณ์สถานฯ

    click here

    วัดไท่ฮัว ฝอกวงซัน

    click here